Přejít k obsahu


Current and speed control of the switched reluctance motor

Citace:
FOŘT, J. Current and speed control of the switched reluctance motor. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2004, roč. 3, č. 2, s. 33-34. ISSN: 1336-1376
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Current and speed control of the switched reluctance motor
Rok vydání: 2004
Autoři: Jiří Fořt
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou regulace proudu a otáček spínaného reluktančního motoru (SRM). Uvádí také matematický model SR-motoru. Jsou zde popsány základní typy regulátorů (P-regulátor,PI-regulátor a regulátor s výpočtem napětí z matematického modelu SRM) včetně návrhu jejich parametrů. Na závěr jsou porovnány výsledky získané simulacemi s výsledky naměřenými na reálném zařízení.
Abstrakt EN: The papers deals with the problem of the current and speed control of the switched reluctance motor (SRM) on the base of the proposed mathematical model of the SRM. The basic types of the controllers are described (proportional controller, PI-controller and controller with the on-line voltage calculation of the mathematical model) and the design of their parameters is proposed. Then the comparison of the simulation and the real drive experimental measurement results is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička