Přejít k obsahu


The influence of thermo-mechanical processing on microstructure of C-Mn-Si-Nb TRIP steel

Citace:
SKÁLOVÁ, L., JANDOVÁ, D. The influence of thermo-mechanical processing on microstructure of C-Mn-Si-Nb TRIP steel. In PhD 2004. Plzeň: Západočeská univerzita , 2004. s. 1-6. ISBN: 80-7043-330-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of thermo-mechanical processing on microstructure of C-Mn-Si-Nb TRIP steel
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ludmila Skálová , Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: Oceli s vysokou pevností a tažností byly vyvinuty jako reakce na rostoucí požadavky automobilového průmyslu na bezpečnost a snížení hmotnosti vozů. TRIP oceli s vynikající kombinací tažnosti přes 30% a pevnosti 980MPa představují jednu z možných odpovědí na tyto požadavky. Velmi dobrý poměr pevnosti a tažnosti TRIP ocelí je výsledkem napěťově indukované transformace zbytkového austenitu na martenzit během plastické deformace. V této práci byla použita nízko legovaná multifázová oceli s následujícím chemickým složením: 0,18%C, 1,45%Mn, 1,9%Si, 0,05%Nb.
Abstrakt EN: Formable high strength steel sheets for automotive industry have been developed in response to the conflicting demands for safety and weight reduction. TRIP steels with an excellent combination of elongation over 30% and high strength of 980MPa presented an answer for such demands. The remarkable strength to dutility balance of TRIP steels results from strain-induced transformation of retained austenite to martensite during plastic deformation. The low alloy multiphase steel with following composition was used in this study: 0,18%C, 1,45%Mn, 1,9%Si with 0,05%Nb.
Klíčová slova

Zpět

Patička