Přejít k obsahu


The using of double-fed machine for the minimizing of THD produced by electric drives

Citace:
PITTERMANN, M., FOŘT, J., BÁRTA, P. The using of double-fed machine for the minimizing of THD produced by electric drives. In EMD´2004. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2004. s. 75-78. ISBN: 9986-05-766-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The using of double-fed machine for the minimizing of THD produced by electric drives
Rok vydání: 2004
Místo konání: Vilnius
Název zdroje: Vilnius Gediminas Technical University
Autoři: Martin Pittermann , Jiří Fořt , Petr Bárta
Abstrakt CZ: Příspěvek porovnává harmonické odebírané elektrickým pohonem z napájecí sítě v případě použití dnes standardního pohonu (tj. asynchronní motor s kotvou nakrátko napájeného z nepřímeého měniče frekvence) a v případě použití pohonu s dvojitě napájeným strojem (v podstatě asynchronní kroužkový stroj s rotorem napájeným z měniče frekvence a se statorem napájeným přímo ze sítě).
Abstrakt EN: This paper compare the THD (total harmonic distortion) produced by standard electric drive (with squirrel cage induction motor supplied by indirect frequency converter) and THD produced by electric drive with double-fed machine. This drive consist of doubly-fed machine (i.e. induction motor with wound rotor) and indirect frequency converter and its controls circuits. The stator´s winding is connected into supply network and the rotor´s winding is supply by frequency converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička