Přejít k obsahu


Utilisation of laser confocal microscope Olympus LEXT for the analysis of the fracture area of fine grain steels

Citace:
STAŇKOVÁ, H., SKÁLOVÁ, L., HRDÁ, K., MAŠEK, B. Utilisation of laser confocal microscope Olympus LEXT for the analysis of the fracture area of fine grain steels. In Focus on Microscopy 2007. Valencia: University of Valencia, 2007. s. 144-144.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Utilisation of laser confocal microscope Olympus LEXT for the analysis of the fracture area of fine grain steels
Rok vydání: 2007
Místo konání: Valencia
Název zdroje: University of Valencia
Autoři: Hana Staňková , Ludmila Skálová , Klára Hrdá , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Ze vzhledu lomové plochy je možné určit charakter porušení a také chování materiálu během porušování.Detailní průzkum lomových ploch může být uskutečněn pouze s použitím mikroskopu s velkou ohniskovou vzdáleností. Firma Olympus představila nedávno konfokální laserový mikroskop LEXT OLS 3000, který umožňuje pozorování lomových ploch bez speciální přípravy povrchu a bez použití vakua. Tento mikroskop lze použít nejen na strukturní analýzy, ale také pro obdržení základních informací o rozvoji lomové plochy. Tento přístroj nabízí široký rozsah zvětšení od 120x až do 14 400x a přesnou 3D rekonstrukci reliéfu povrchu. Laserový konfokální mikroskop LEXT skenuje povrch laserovým paprskem o vlnové délce 408nm, takže umožňuje submikronovou vizualizaci materiálu a částí povrchu s rozlišením až 0,12 μm.
Abstrakt EN: The appearance of fracture areas contains information about the character of damage on thus also about material behavior during its destruction. Detailed observation of fraction areas can only be carried out using microscopes with high depth of focus. Recently the Olympus Company has introduced a confocal laser microscope LEXT OLS 3000, which allows observation of fracture areas without any special preparations and without the need of vacuum utilization. This microscope can be applied not only for the structure analysis but also for the evaluation of less broken fraction areas in order to obtain quick information about their appearance. The device offers a broad magnification range from 120 to 14 400x and the exact 3D reconstruction of the surface relief. The confocal laser microscope LEXT scans the surfaces with a laser beam with the wavelength of 408 nm thus allowing submicron visualization of material and component surfaces with the resolution of down to 0.12 μm.
Klíčová slova

Zpět

Patička