Přejít k obsahu


Influence of aluminium on retained austenite stabilization during thermomechanical treatment of low-alloyed TRIP steel

Citace:
STAŇKOVÁ, H., SKÁLOVÁ, L., MEYER, L., MAŠEK, B. Influence of aluminium on retained austenite stabilization during thermomechanical treatment of low-alloyed TRIP steel. Acta Metallurgica Slovaka, 2007, roč. 13, č. 1, s. 208-213. ISSN: 1335-1532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of aluminium on retained austenite stabilization during thermomechanical treatment of low-alloyed TRIP steel
Rok vydání: 2007
Autoři: Hana Staňková , Ludmila Skálová , L.W. Meyer , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: TRIP oceli jsou vícefázové oceli uplatňující se v současné době zejména v automobilovém průmyslu. U klasických TRIP ocelí je potlačení precipitace cementitu během bainitické přeměny a stabilizace zbytkového austenitu umožněno legováním křemíkem. Křemík při vyšších obsahu způsobuje problémy s kvalitou povrchu při následném zpracování. Jedna z legur, která přichází v úvahu při nahrazování křemíku je hliník. Přísada hliníku nejen výrazně omezuje tvorbu karbidů a perlitu během bainitické přeměny, ale i zvyšuje tvorbu jehlicovitého feritu. Tím dochází ke zvyšení podílu bainitu a poklesu k poklesu podílu zbytkového austenitu, který se tím díky obohacení o uhlík více stabilizuje. Nevýhodou přísady hliníku je nižší hodnota zpevnění tuhého roztoku a zvýšení teploty Ms. Na oceli 0,26C-1,5Mn-1,3Al bylo odzkoušeno termomechanické zpracování s různými parametry bainitické prodlevy. Cílem bylo zjistit vliv hliníku na mechanické vlastnosti a stabilizaci zbytkového austenitu.
Abstrakt EN: TRIP steels are multiphase steels. In standard TRIP steels cementite precipitation during bainitic transformation and retained austenite stabilization are carried out mainly through silicon alloying. Silicon at higher concentrations causes problems with surface quality in some applications. One of the alloying elements being taken into consideration for silicon replacement is aluminium, whose addition not only restricts carbide and pearlite formation during bainitic transformation, but also increases formation of acicular ferrite. A lower value of solid solution hardening and the increase of the Ms temperature represent the disadvantages of aluminium addition. Thermomechanical treatment with various parameters of bainitic transformation was investigated on the 0.26C-1.5Mn-1.3Al steel with the aim of determining how aluminium affects structure development, retained austenite stabilization and mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička