Přejít k obsahu


Comparison of TRIP steel microstructures after thermo-mechanical treatment with isothermal and anisothermal deformation steps

Citace:
SKÁLOVÁ, L., STAŇKOVÁ, H., JANDOVÁ, D., MAŠEK, B. Comparison of TRIP steel microstructures after thermo-mechanical treatment with isothermal and anisothermal deformation steps. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 1, s. 208-213. ISSN: 1335-1532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of TRIP steel microstructures after thermo-mechanical treatment with isothermal and anisothermal deformation steps
Rok vydání: 2007
Autoři: Ludmila Skálová , Hana Staňková , Dagmar Jandová , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: V této práci byla ověřena výrobní strategie tenkostěnných dutých hřídelů. Výrobní strategie byla provedena pomocí fyzikálního modelování na C-Mn-Si TRIP oceli mikrolegované niobem. Vzorky byly zpracovány na termomechanickém simulátoru za podmínek reálného procesu. Během ochlazování byly aplikovány různé parametry procesu. Byl porovnáh vliv intensity deformace, která byla provedena během následného postupného ochlazování, s vlivem deformace na vybraných teplotách při ochlazování. Byl zjišťován vliv parametrů deformace na vývoj feritu, zjemnění zrna, rozložení fází.
Abstrakt EN: he processing strategy of thin-walled hollow parts was verified in this work by physical-material modelling using C-Mn-Si transformation induced plasticity (TRIP) steel microalloyed with Niobium. The specimens were processed by a thermo-mechanical simulator to simulate real processing conditions. Different processing methods were applied to the specimens during subsequent cooling. The influence of intensive forming which was carried out during a continual decrease of temperature was compared with the influence of deformation steps applied at chosen temperatures during cooling. The effect of deformation parameters on ferrite development, grain refinement and phase distribution was investigated.
Klíčová slova

Zpět

Patička