Přejít k obsahu


Dynamické vlastnosti pohonu s dvojitě napájeným strojem

Citace:
PITTERMANN, M., FOŘT, J., BÁRTA, P. Dynamické vlastnosti pohonu s dvojitě napájeným strojem. In Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické , 2004. s. 213-218. ISBN: 80-214-2766-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamical quality of drive with double fed machine
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické
Autoři: Martin Pittermann , Jiří Fořt , Petr Bárta
Abstrakt CZ: Příspěvek řeší problematiku dynamických vlastností pohonu s dvojitě napájeným strojem (tj. v podstatě kroužkový asynchronní stroj se statorem připojeným k síti a do rotoru napájený z měniče frekvence). Při vyšetřování jeho dynamiky bylo uvažováno několik variant vektorového řízení pohonu. Dále jsou zde řešeny některé speciální řídicí algoritmy pohonu (například rozběh pohonu a přifázování stroje k síti bez vzniku proudového nebo momentového rázu).
Abstrakt EN: This paper deals with attributes of dynamic quality of drive with double fed machine (i. e. induction machine with wound rotor supplied into rotor by frequency converter and with stator directly connected into supply grid). For the solving of its problem was reflected some variants of the vector control of this drive. There are solved some other special control algorithms (for example for start up of the drive a for the connecting the machine into supply grid without the current or torque shock).
Klíčová slova

Zpět

Patička