Přejít k obsahu


Nanovrstvy a nanopovlaky pro medicínu a elektroniku

Citace:
ŠVORČÍK, V., SLEPIČKA, P., SIEGEL, J., KOLÁŘOVÁ, K., KASÁLKOVÁ, N., BLÁHOVÁ, O. Nanovrstvy a nanopovlaky pro medicínu a elektroniku. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 133-135. ISBN: 978-80-969310-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nanolayers and nanocoatings for medicine and electronics
Rok vydání: 2007
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Václav Švorčík , P. Slepička , Jakub Siegel , K. Kolářová , N. Kasálková , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: v tomto příspěvku jsou shrnuty výsledky našich experimentů, kterými byla modifikována povrchová vrstva polymerů např. působením inertního plazmatického výboje. Po expozici v plasmě je studována především změna povrchoné morfologie, chemické struktury a smáčivosti polymerů. Adhezi a mechanické vlastnosti kovových vrstev na modifikovaném polymerním substrátu lze sledovat nanoindentačním měřením.
Abstrakt EN: The results of our experiments based on modification of polymeric surface layer with inert c are summarized in this paper. Changes in surface morphology, chemical structure and surface wettability is studied on such modified polymers. Adhesion and mechanical properties of metal layers on modified polymer substrate can be observed with nanoindentation measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička