Přejít k obsahu


Study of mechanical properties of NCD coatings

Citace:
BURŠÍKOVÁ, V., BURŠÍK, J., KARÁSKOVÁ, M., JAŠEK, O., ZAJÍČKOVÁ, L., FRANTA, D., KLAPETEK, P., BLÁHOVÁ, O. Study of mechanical properties of NCD coatings. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-969310-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Study of mechanical properties of NCD coatings
Rok vydání: 2007
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Vilma Buršíková , J. Buršík , Monika Karásková , O. Jašek , L. Zajíčková , D. Franta , P. Klapetek , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Byly připraveny nanokompozitní diamantové vrstvy (NCD)pomocí mikrovlnné PECVD doplněné RF indukovaným stejnosměrným záporným předpětím v reaktoru typu ASTEX. Byla studována lomová houževnatost a adheze.
Abstrakt EN: The aim of the present paper was to deposit nanocrystalline diamond (NCD) films with low surface roughness, high hardness and fracture toughness by microwave PECVD in the ASTEX type reactor from mixture of methane and hydrogen. The fracture toughness and adhesion was studied.
Klíčová slova

Zpět

Patička