Přejít k obsahu


Mechanické vlastnosti tenkých vrstev TiCN

Citace:
BLÁHOVÁ, O., PRUŠÁKOVÁ, L., SOBOTA, J., FOŘT, T., GROSSMAN, J., FAJKUS, M. Mechanické vlastnosti tenkých vrstev TiCN. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 19-24. ISBN: 978-80-969310-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanical properties of TiCN layers
Rok vydání: 2007
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Olga Bláhová , Lucie Prušáková , J. Sobota , T. Fořt , J. Grossman , Miroslav Fajkus
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá hodnocením vlastností systémů tenká vrstva - substrát vytvořených technologií PACVD. Nanoindentační testy byly provedeny pomocí přístroje Nano Indenter XP s kontinuálním měřením tuhosti. Tribologická měření byla provedena pomocí vysokoteplotního tribometru s využitím metody pin-on-disc.
Abstrakt EN: The work deals with problems of evaluation mechanical properties of thin wear resistance layers TiCN deposited by PACVD method. Nanoindenter XP carried out the nanoindentation measurements with continuous stiffness measurements. The measurements of tribological properties were carrying out by high temperature tribometer using method pin-on-disc.
Klíčová slova

Zpět

Patička