Přejít k obsahu


Properties of powder particles measured by instrumented indentation technique

Citace:
ZUBKO, P., HRYHA, E., PEŠEK, L., DUDROVÁ, E., BLÁHOVÁ, O. Properties of powder particles measured by instrumented indentation technique. In Lokálne mechanické vlastnosti 2005. Košice: Technická univerzita, 2005. s. 1-16. ISBN: 80-8073-405-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Properties of powder particles measured by instrumented indentation technique
Rok vydání: 2005
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Pavol Zubko , Eduard Hryha , Ladislav Pešek , Eva Dudrová , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá měřením mechanických vlastností ocelového prášku. K měření je použit Nano Indenter XP s metodou instrumentované tvrdosti. Výsledky jsou diskutovány v závislosti na chemickém složení a na rozložení velikosti částic.
Abstrakt EN: the presents a new point of view on measuring of mechanical properties of particles of steel powders. Measurements are performed using depth sensing indentation(DSI) technique powered by CSM module of Nano Indenter XP. Results are discussed in relation to both particle chemical composition and particle size distribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička