Přejít k obsahu


Indirect frequency converter for the supply of the double-fed machine

Citace:
PITTERMANN, M., FOŘT, J., BÁRTA, P. Indirect frequency converter for the supply of the double-fed machine. In 11th Electronics devices and systems conference 2004. Brno: University of Technology, 2004. s. 493-496. ISBN: 80-214-2701-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Indirect frequency converter for the supply of the double-fed machine
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Martin Pittermann , Jiří Fořt , Petr Bárta
Abstrakt CZ: Článek popisuje silové a řídicí obvody měniče kmitočtu pro dvojitě napájený generátor - DFG. Tento pohon se skládá z kroužkového asynchronního motoru připojeného statorovým vinutím k síti a do rotoru napájeného z měniče kmitočtu) a z příslušných řídicích obvodů. Jako měnič kmitočtu je zde uvažován jak standardní nepřímý měnič kmitočtu s napěťovým střídačem a se standardním neřízeným usměrňovačem, tak i ostatní - složitější varianty měniče (např. s čtyřkvadrantovým usměrňovačem, s rekuperační jednotkou nebo i s proudovým střídačem). Pro tyto varianty byly uvedeny základní vlastnosti pohonu, vytýčeny dosažitelné pracovní oblasti, zmíněny praktické možnosti uplatnění atd.
Abstrakt EN: This paper describes the power and control circuits of indirect frequency converter for the supply of double-fed machine. This drive consist of doubly-fed machine and indirect frequency converter and its controls circuits. As a frequency converter was been considered either the standard frequency converter with voltage inverter and with standard non-controlled rectifier (without the possibility of recuperation energy from converter to supply grid) or other more complicated configurations (for example frequency converter with current inverter or frequency converter with voltage inverter and four-quadrant full-controlled rectifier or with regenerative unit connected into DC-link as a add-on component part). For these various types of configurations of power electronics are solved the obtainable working territory for this drive (for example the range of working speed, the maximal obtainable values of active power and wattles power etc.) and there are shown some practical examples of this drive too.
Klíčová slova

Zpět

Patička