Přejít k obsahu


Příspěvek ke kvalitativní analýze poranění jater a sleziny při dopravních nehodách

Citace:
DOUBKOVÁ, A., BÁČA, V., ČECH, P., HYNČÍK, L., KACHLÍK, D., KOVANDA, J., KOVANDOVÁ, H., NOVÁČEK, V., STINGL, J., STUPKA, V. Příspěvek ke kvalitativní analýze poranění jater a sleziny při dopravních nehodách. Bulletin HPB, 2004, roč. 12, č. 4, s. 114-118. ISSN: 1210-6755
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On qualitative analysis of liver and spleen injuries during traffic accidents
Rok vydání: 2004
Autoři: Alena Doubková , Václav Báča , Pavel Čech , Luděk Hynčík , David Kachlík , Jan Kovanda , Hedvika Kovandová , Vít Nováček , Josef Stingl , Vladimír Stupka
Abstrakt CZ: Byla sledována poranění jater a sleziny cestujících v automobilech při dopravních nehodách v České republice v letech 1997-2001. Byly vyhodnoceny údaje ze 36 chirurgických pracovišť, poskytujících traumatologickou péči ve velkých i menších městech, v oblastech dálnic i v regionech s lokálními komunikacemi. Dále byla sledována frekvence současného poranění žeber a výskyt polytraumat. Na osobě řidiče vybrané ze skutečné dopravní nehody byla simulována odezva na zpomalení.
Abstrakt EN: Injuries of liver and spleen of car occupants were observed during traffic accidents in the Czech Republic in 1997-2001. Data from 36 surgery workplaces providing traumatology care in big and smaller cities, in areas of highways and in regions with local roads. Further, frequency of concurrent injuries of ribs and occurence of polytraumas were observed. Using a model of selected driver from real traffic accidents, the response to deceleration was simulated.
Klíčová slova

Zpět

Patička