Přejít k obsahu


MATLAB Web Server ve výuce teoretické elektrotechniky

Citace:
HAMAR, R., KROPÍK, P., ŠROUBOVÁ, L. MATLAB Web Server ve výuce teoretické elektrotechniky. In MATLAB 2003. Praha: HUMUSOFT, 2003. s. 162-165. ISBN: 80-7080-526-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The theory of electrical engineering teaching using MATLAB Web Server
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: HUMUSOFT
Autoři: Roman Hamar , Petr Kropík , Lenka Šroubová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využitím Matlabu v pedagogické činnosti na Katedře teoretické elektrotechniky Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. V úvodu jsou popsány naše praktické zkušenosti se systémem pro zadávání semestrálních prací. Jsou zde také zmíněna pravidla a možná úskalí tvorby m-souborů pro generování vstupních hodnot zadání semestrálních prací a pro výpočet výstupních hodnot jako kontrolních výsledků. V další části je popsán e-learningový systém pro prezentaci ukázkových a výukových příkladů (především z oblasti teoretické elektrotechniky) s využitím kombinace technologie Macromedia Flash a MATLAB Web Serveru. Animace založené na technologii Flash názorně předvádějí studentům prezentovaný problém a MATLAB Web Server zajišťuje na základě vstupních údajů zadaných studenty výpočet ukázkových příkladů, tvorbu grafů atp.
Abstrakt EN: The paper deals with the computer software system, which supports the teaching of the Theory of Electrical Engineering (Circuits Theory and Theory of Electromagnetic Field). The development of independent creative students’ activities and abilities to apply the obtained knowledge to the solving of simple technical problems represents a very important part of teaching. To achieve such experience students work out 2-3 term papers in each course. Our system enables settings, checkings and evaluations of term papers by means of computers which are connected to Internet. System is based on the WWW server Apache and the database server, which is realised by means of the mySQL system and the professional program package MATLAB with toolboxes MATLAB WEB server and MATLAB Database toolbox. All these program packages run under LINUX operating system environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička