Přejít k obsahu


Theory of causality at company management

Citace:
ŠIMON, M., STANČÍK, P., DVOŘÁKOVÁ, L. Theory of causality at company management. In Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings. Vienna: DAAM International, 2004. s. 417-418. ISBN: 3-901509-42-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Theory of causality at company management
Rok vydání: 2004
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAM International
Autoři: Michal Šimon , Petr Stančík , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Teorie příčin je jednou ze základních vědeckých principů, která se užívá intuitivně a nezávisle. Příčiny a příčině-důsledkové řetězce jsou užívány v takových oborech jako je medicína nebo ekologie, ale nejsou preferovány v podnikovém managementu. Soustřeďujeme se na skutečné příčiny existujících problémů v příčině-důsledkových řetězcích, které jsou prezentovány určitými negativními důsledky. Není potřeba ovlivňovat tyto důsledky, ale je nutno ovlivnit skutečnou příčinu tohoto důsledku. Dalším důležitým krokem je rozpoznat problém v čase a zabránit původu negativních vlivů pomocí kvantifikovatelných metrik. Tyto metriky určují také podíl finančních nákladů na jednotlivých úrovních příčině-důsledkového řetězce.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička