Přejít k obsahu


Marketing obcí a měst v západních Čechách očima jejích představitelů

Citace:
JEŽEK, J. Marketing obcí a měst v západních Čechách očima jejích představitelů. In Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Sešit 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 55-60. ISBN: 80-7043-334-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Marketing of the municipalities in West Bohemia
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: This article describes the problems of the municipalities marketing from the point of view of the municipalities representatives.
Abstrakt EN: Tento příspěvek popisuje problémy spojené s municipálním marketingem očima představitelů obcí.
Klíčová slova

Zpět

Patička