Přejít k obsahu


Aplikace tenkých nanokrystalických vrstev na řezné nástroje

Citace:
KŘÍŽ, A., ZETEK, M. Aplikace tenkých nanokrystalických vrstev na řezné nástroje. In Vrstvy a povlaky 2004. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2004. s. 17-22. ISBN: 80-968337-8-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of nanocrystalline thin films to single-axis cutting tools
Rok vydání: 2004
Místo konání: Dubnica nad Váhom
Název zdroje: ZTS - MATEC
Autoři: Antonín Kříž , Miroslav Zetek
Abstrakt CZ: Příspěvek zahrnuje nejen výsledky mechanických vlastností systému tenká vrstva-substrát (mikrotvrdost, adhezivně-kohezivní chování a tribologické vlastnosti), ale i spojitosti těchto vlastností s trvanlivostí a řezivostí celokarbidových vrtáků. V tomto příspěvku jsou shrnuty všechny výsledky doposud provedené na systému tvořeném nanokrystalickou vrstvou typu TiAlSiN. Dalším velkým přínosem je zachycení vlivu řezných parametrů na trvanlivost a řezivost nástrojů opatřených těmito progresivními vrstvami. Na základě celé řady technologických zkoušek jsou uvedeny i vlivy, jež se projevují v jednotlivých řezných procesech (soustružení, vrtání) při použití nástroje s danou tenkou vrstvou.
Abstrakt EN: The present study includes not only values of mechanical properties of a particular thin-film substrate system (microhardness, adhesive-cohesive behaviour and tribological properties) but also their correlations with durability and cutting efficiency of all-carbide drills. It summarizes results of all experiments conducted on the nanocrystalline TiAlSiN film up to now. Moreover, it comprises the influence of cutting parameters on durability and cutting efficiency of tools coated with these advanced films. Description of factors, which significantly affect different cutting processes (turning, drilling) performed with a tool coated with a wear-resistant thin film, is given based on numerous technological tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička