Přejít k obsahu


Komunální podpora hospodářství v teorii a praxi.

Citace:
JEŽEK, J. Komunální podpora hospodářství v teorii a praxi.. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita , 2004. s. 55-65. ISBN: 80-210-3549-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Local economic policy - theory and practice
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Nástroje místní podpory ekonomiky jsou nástroje, snažící se pozitivně ovlivňovat ekonomický vývoj obcí a měst anebo rychlost jejich adaptace na vnější změny. Existuje široké spektrum, a tudíž i řada způsobů, jak tyto nástroje členit. V posledních desetiletích vzniklo ve vyspělých zemích západní Evropy obsáhlé instrumentárium (komplex nástrojů komunální a regionální hospodářské politiky). Jednotlivé nástroje se odlišují podle druhu, síly vlivu, podle adresátů, jimž jsou určeny a také svým obsahovým zaměřením (orientací).
Abstrakt EN: The point of this work was to map out the problematic of small and medium enterprises subvention from the side of towns and cities in Czech Republic. Just the municipal organs have the best and the most high-quality datas of their region and therefore they can aim by the election of tools from different area possible subvention. It acts about the tools that they try to influence positive economic development of business environment of the cities and the towns. From the available resources I try to hand over the integrated sight to the area of communal subvention and their possible tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička