Přejít k obsahu


Regionální management jako cesta k udržitelnému regionálnímu rozvoji

Citace:
JEŽEK, J., PAULIČKOVÁ, R. Regionální management jako cesta k udržitelnému regionálnímu rozvoji. In National and regional economics V. Košice: Technical University, 2004. s. 277-286. ISBN: 80-8073-223-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional management - the approach to the rural regions sustainable development
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University
Autoři: Jiří Ježek , Renáta Pauličková
Abstrakt CZ: Projekt se zabývá tvorbou modelů regionálního managementu ve třech pilotních regionech v západních a jižních Čechách a jejich praktickou implementací. Využívá přitom benchmarkingu, jako metody učení se ze zkušenosti úspěšných a dále teoretických poznatků z oblasti policy analysis a implementačního výzkumu. Pro potřeby pilotních regionů, ale i ostatních venkovských regionů v České republice v rámci řešení projektu vzniknou dvě studie: Příklady úspěšného regionálního managementu v praxi. Zkušenosti z ČR a dalších zemí EU - šance pro rozvoj venkovských regionů"."Benchmarking v rozvoji venkovských regionů. Příklady úspěšných komunálních a regionálních projektů z České republiky a z Evropy".
Abstrakt EN: The project deals with creating models of regional management in three pilot regions in the West and South Bohemia and their practical implementation. It uses benchmarking - a method of learning from experiences of successful ones and theoretical knowledge from policy analysis area and implementation research, too. Two studies will be formed within solving the project: "Examples of successful regional management in practice. Experiences from the Czech Republic and other EU countries - a chance for the rural regions development" and "Benchmarking in the rural regions development. Examples of successful local and regional projects from the Czech Republic and from Europe." for needs of the pilot regions but also for other rural regions in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička