Přejít k obsahu


Problematika tepelného zpracování tvarově složitých nástrojů

Citace:
KŘÍŽ, A., KAJER, L. Problematika tepelného zpracování tvarově složitých nástrojů. In 20. dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2004. s. 91-96. ISBN: 80-239-3561-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Heat treatment of complex-shape tools
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ecosond
Autoři: Antonín Kříž , Libor Kajer
Abstrakt CZ: Tento příspěvek vychází z několikaleté expertizní činnosti. V tomto případě bude věnována pozornost problematice tepelného zpracování protahovacích trnů. Na základě získaných poznatků je věnována velká pozornost jednotlivým stádiím tepelného zpracování rychlořezných ocelí a jsou důkladně prověřeny používané technologie. V příspěvku budou zachyceny jednotlivé technologie pomocí metalografického strukturního popisu rychlořezných ocelí ČSN 19830 a ČSN 19852. Tyto oceli byly kaleny a popouštěny různými, přesně definovanými postupy ve vakuové peci a solné lázni. V příspěvku jsou uvedeny nejen snímky ze světelného mikroskopu a výsledky z obrazové analýzy, ale rovněž i z řádkovacího elektronového mikroskopu doplněné výsledky energiově disperní mikroanalýzy. Strukturní stav je přiblížen rovněž hodnotami tvrdosti a jako velmi zajímavý přínos je považováno uveřejnění výsledků z nanoindentačního měření jednotlivých strukturních fází.
Abstrakt EN: This study is based on several years of expert investigations. It concerns heat treatment of broaching tools. The knowledge acquired so far draws attention to the individual stages of heat treatment of high-speed steels. Particular heat treatment processes are documented by means of micrographs of structure of Czech Standard CSN 19830 high-speed steel grades. These are supplemented by results of image analysis examination of microstructures, scanning electron micrographs, results of energy-dispersive microanalysis and hardness values. An interesting viewpoint is presented in results of nanohardness measurements on particular structural phases.
Klíčová slova

Zpět

Patička