Přejít k obsahu


Korelace výsledků tribologické analýzy a scratch testu nanokrystalických vrstev

Citace:
KŘÍŽ, A., HÁJEK, J. Korelace výsledků tribologické analýzy a scratch testu nanokrystalických vrstev. In 20. dny tepelného zpracování. Praha: Ecosond, 2004. s. 163-168. ISBN: 80-239-3561-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Results correlation between tribological analyses and the scratch test of the nanocrystalline layers
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ecosond
Autoři: Antonín Kříž , Jiří Hájek
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou uvedeny výsledky rozsáhlých tribologických měření a výsledky ze scratch testu. Pro důkladnější poznání a zdokonalení obou metodik analýz jsou použity systémy tvořeny substráty z oceli ČSN 12 050, rychlořezné oceli ČSN 19830 a slinutého karbidu K20. Na těchto substrátech budou PVD depozicí vytvořeny progresivní vrstvy TiAlSiN. Při korelaci vlastností jsou využity nejen výsledky obou analýz, ale i popis charakteru a rozsahu poškození (tribologické a vrypové stopy) zdokumentované pomocí světelného a řádkovacího elektronového mikroskopu.
Abstrakt EN: In the contribution is presented results of extensive tribological measurements and results from the scratch tester. For closer recognition and improvement of both research techniques will be used systems composed by substrates – steel ČSN 12 050, HSS ČSN 19830 and sintered carbide K20. The progressive layers TiAlSiN on these substrates will be generated by PVD deposition. For qualities’ correlation is used not only the results of these analysis, but also description of type and extent of the failures(damage) (tribological and scratch track) documented by light microscope and SEM.
Klíčová slova

Zpět

Patička