Přejít k obsahu


Tribologické chování vrstev TiCN deponovaných metodou CVD

Citace:
BLÁHOVÁ, O., TICHOTOVÁ, P., CARBOL, P., FAJKUS, M. Tribologické chování vrstev TiCN deponovaných metodou CVD. In Vrstvy a povlaky 2004. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2004. s. 29-34. ISBN: 80-968337-8-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tribological Behaviour of TiCN coatings deposited by CVD method
Rok vydání: 2004
Místo konání: Dubnica nad Váhom
Název zdroje: ZTS - MATEC
Autoři: Olga Bláhová , Pavlína Tichotová , P. Carbol , Miroslav Fajkus
Abstrakt CZ: Práce se zabývá hodnocením vlastností tenkých otěruvzdorných vrstem TiCN deponovaných metodou CVD. Tyto vrstvy mají vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení, jsou používány na obráběcí střižné a tvářecí nástroje. Hlavní pozornost byla zaměřena na hodnocení tribologických vlastností, které byly hodnoceny pomocí tribometru metodou "pin on disc". Byl hodnocen koeficient tření a odolnost proti opotřebení.
Abstrakt EN: This work deals with classification of choice properties of thin wear resistance layers TiCN deposited with CVD using. These layers have high hardness and abrasion resistance They are used e.g. for cutting, shearing tools and tools for cold pressing. The mainly attention was focused on classification of tribological properties. The examination was practised on tribometer by method "pin on disc", the running of friction coefficient and wear resistance were monitored there.
Klíčová slova

Zpět

Patička