Přejít k obsahu


Vztah mezi mikrostrukturou a opotřebením žárově vytvářených povlaků

Citace:
ZAHÁLKA, F., ENŽL, R., NOHAVA, J., BLÁHOVÁ, O. Vztah mezi mikrostrukturou a opotřebením žárově vytvářených povlaků. In Vrstvy a povlaky 2004. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2004. s. 133-138. ISBN: 80-968337-8-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of the microstructure on tribological properties of thermally sprayes coatings
Rok vydání: 2004
Místo konání: Dubnica nad Váhom
Název zdroje: ZTS - MATEC
Autoři: František Zahálka , Radek Enžl , Jiří Nohava , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Hlavním cílem této práce je korelace mezi mechanickými vlastnostnostmi a mikrostrukturou žárově stříkaných povlaků. Bylo hodnoceno pět typů povlaků:WC-17%Co, Cr3C2-NiCr, NiCrSiB, 95 MXC a AISI 316L ocel. Byla hodnocema mikrotvrdost, drsnost povrchu a odolnost proti opotřebení metodou Miller test.
Abstrakt EN: The main goal of this paper is evaluation of the correlation between mechanical properties and microstructure thermally sprayed coatings. Five thermally sprayed coatings were tested: WC-17%Co, Cr3C2-NiCr, NiCrSiB, 95 MXC and AISI 316L steel. Vickers microhardness, surface roughness were used for the coatings evaluation. For determination of wear resistance were the coatings tested by Miller Test method.
Klíčová slova

Zpět

Patička