Přejít k obsahu


Mechanické vlastnosti nanokompozitních organicko-anorganických povlaků

Citace:
FARKAČOVÁ, T., BLÁHOVÁ, O., ŠPÍRKOVÁ, M. Mechanické vlastnosti nanokompozitních organicko-anorganických povlaků . In Vrstvy a povlaky 2004. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2004. s. 195-200. ISBN: 80-968337-8-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanical properties of organic-inorganic nanocomposites
Rok vydání: 2004
Místo konání: Dubnica nad Váhom
Název zdroje: ZTS - MATEC
Autoři: Tereza Farkačová , Olga Bláhová , Milena Špírková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá určením tribologických vlastností hybridních organicko-anorganických povlaků pomocí tribometru metodou "pin on disc". Zkoušené vzorky na epoxidové bázi byly připraveny organokřemičitých prekurzorů s koloidními částicemi. Byl hodnocen koeficient tření a odolnost proti opotřebení.
Abstrakt EN: This contributin deals with the determination of tribological properties of hybrdi organic-inorganic epoxy-based coatings on tribometer by method "pin on disc". The friction coefficient and wear resistance were monitored there. Examined specimens were prepared form funcionalized organosilicon presursors, oligomeric di- or triamines and (mainly) colloidal silica particles.
Klíčová slova

Zpět

Patička