Přejít k obsahu


Advantages of laser scanning confocal microscopy in microstructure analysis of TRIP steel

Citace:
SKÁLOVÁ, L., STAŇKOVÁ, H., MAŠEK, B. Advantages of laser scanning confocal microscopy in microstructure analysis of TRIP steel. In Focus on Microscopy 2007. Valencia: University of Valencia, 2007. s. 199-199.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Advantages of laser scanning confocal microscopy in microstructure analysis of TRIP steel
Rok vydání: 2007
Místo konání: Valencie
Název zdroje: University of Valencia
Autoři: Ludmila Skálová , Hana Staňková , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Transformačně indukované nízkolegované plastické (TRIP) oceli jsou vícefázové oceli s mikrostrukturou, která se skládá z feritu, bainitu a zbytkového austenitu. Jejich dobré mechanické vlastnosti jsou dány tzv. TRIP efektem, tj. přeměnou zbytkového austenitu na martenzit během plastické deformace. Dosažení optimálních vlastností je podmíněno vhodným podílem a morfologií všech fází a strukturních komponent, zvláště zbytkového austenitu.Tepelně mechanické zpracování (TMZ) TRIP ocelí s chemickým složením 0,26%C-1,4%Mn-1,32Al (váhová %) bylo v této práci optimalizováno s použitím simulátoru. Běžné nízkolegované obvykle obsahují 1 až 2% křemíku. Vyšší obsah křemíku zlepšuje mechanické vlastnosti, nicméně může znamenat problém s povrchovým zpracováním, zejména při galvanizaci. Toto je důležité zejména v automobilovém průmyslu, kde použití TRIP ocelí vzrůstá.
Abstrakt EN: ow alloyed transformation induced plasticity (TRIP) steels are multiphase steels with microstructure consisting of ferrite, bainite and retained austenite.Their good mechanical properties are influenced by so called TRIP effect,by the transformation of retained austenite to martensite during plastic deformation.An achievement of the optimal properties is conditioned by suitable volume fractions and morpholigies of all phases and structural components,particularly retained austenite.Thermo-mechanical treatment (TMT) of TRIP steel with following chemical composition 0,26C-1,4Mn-1,32Al (weight %) was optimized in this work using TMT simulator.Commercial low alloyed TRIP steels usually contain form 1 to 2% of silicon.Higher silicon content in steel results in an improvement of mechanical properties, however it can cause problems with surface treatment, especially with galvanization.
Klíčová slova

Zpět

Patička