Přejít k obsahu


Verification of the numerical computation of laminate properties

Citace:
ŠINDELÁŘOVÁ, J., LAŠOVÁ, V. Verification of the numerical computation of laminate properties. In PhD 2004. Plzeň: Západočeská univerzita , 2004. s. 1-4. ISBN: 80-7043-330-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Verification of the numerical computation of laminate properties
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Šindelářová , Václava Lašová
Abstrakt CZ: V příspěvku byla provedena verifikace numerického výpočtu v systému I-DEAS získaného metodou konečních prvků. Výsledky z CAD systému I-DEAS byly porovnány s numerickými výsledky z CAD systému ANSYS a s výsledky získanými experimentálním měřením. Výpočty byly provedeny na laminátové součástce. Experiment byl proveden na vzorcích z vinutých vláknových kompozitních trubek.
Abstrakt EN: This paper deals with verification of results form numerical computation by Finite Element Method, which were done by the system I-DEAS. The numerical computation was done on laminated parts. Subsequently the results from the CAD system I-DEAS are compared with the results from the CAD system ANSYS and with the experimental results. The experiment was done on specimens made of fibrous wound composite tubes.
Klíčová slova

Zpět

Patička