Přejít k obsahu


A Survey on Coding of Static and Dynamic 3D Meshes

Citace:
SMOLIC, A., SONDERSHAUS, R., STEFANOSKI, N., VÁŠA, L., MÜLLER, K., OSTERMANN, J., WIEGAND, T. A Survey on Coding of Static and Dynamic 3D Meshes. In Three-Dimensional Television. Berlin : Springer, 2008, s. 239 -311. ISBN: 978-3-540-72531-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Survey on Coding of Static and Dynamic 3D Meshes
Rok vydání: 2008
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Aljoscha Smolic , Ralf Sondershaus , Nikolče Stefanoski , Libor Váša , Karsten Müller , Jörn Ostermann , Thomas Wiegand
Abstrakt CZ: V této kapitole poskytujeme přehled o posledních pokrocích v oblasti kódování statických a dynamických sítí. V úvodní části definujeme sítě a další pojmy z této oblasti. Dále poskytneme přehled obecných technik kódování a popíšeme principy komprese sítí. Následující dvě části poskytují přehled metod s konstatním datovým tokem a metod progresivního kódování dynamických sítí. Algoritmy budou detailně popsány s důrazem na jednotlivé klíčové myšlenky. Každá část je uzavřena diskusí poskytující celkový obraz o pokrocích v oblasti kódování sítí, ve které budou zdůrazněny výhody a nevýhody prezentovaných přístupů, a také naznačeny směry pro budoucí výzkum.
Abstrakt EN: In this chapter we survey recent developments in the area of compression of static and dynamic 3D meshes. In an introductory section we give a definition of meshes and define terms and notations related to meshes. Furthermore, we give an overview to coding techniques in general and describe the principles of mesh compression algorithms at a very informative level. The following two sections give an overview on single rate and progressivecoding techniques for static and dynamic meshes, explaining them in more detail pointing out the main ideas of each encoding approach. We conclude each section with a discussion providing an overall picture of developments in the mesh coding area, highlighting advantages and disadvantages of presented approaches, and pointing out directions for feature research.
Klíčová slova

Zpět

Patička