Přejít k obsahu


Study of depth sensing indentation method using well defined standard and multilayer NbN/C-N coatings

Citace:
BURŠÍKOVÁ, V., BLÁHOVÁ, O., STRATIL, P., SOBOTA, J., BURŠÍK, J. Study of depth sensing indentation method using well defined standard and multilayer NbN/C-N coatings. In Lokálne mechanické vlastnosti 2005. Košice: Technická univerzita, 2005. s. 1-8. ISBN: 80-8073-405-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Study of depth sensing indentation method using well defined standard and multilayer NbN/C-N coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Vilma Buršíková , Olga Bláhová , P. Stratil , J. Sobota , J. Buršík
Abstrakt CZ: V článku je studován vliv substrátu použitím metody instrumentované tvrdosti a kontinuálním měřením tuhosti. Jako studijní materiál byly použity dobře definované vrstvy na pěti různých substrátech.
Abstrakt EN: In the present paper the substrate influence was studied using DSI technique and continuous stiffness measurements (CSM). Well-defined film deposited on five different substrates was used as the studied material.
Klíčová slova

Zpět

Patička