Přejít k obsahu


Znalostní databázové moduly pro řízení klastru

Citace:
ŠIMON, M., EDL, M. Znalostní databázové moduly pro řízení klastru. In Znalostní báze pro podporu řízení podnikatelských seskupení. Praha: ČVUT, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-01-03891-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Knowledge database modules for cluster control
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Michal Šimon , Milan Edl
Abstrakt CZ: Systémová integrace a webové služby jsou přijímány jako věc budoucího rozvoje informačních systémů. Dnes je to již vidět u předních výrobců podnikových informačních systémů, kteří do svých produktů integrují prvky podporující integraci a webové technologie, značný vliv filosofie vzájemné spolupráce s nutnou intenzivní komunikací více podnikatelských subjektů podílejících se na tvorbě hodnotového řetězce. Příspěvek popisuje jeden z možných modelů informačního propojení a zabezpečení virtuálních firmy, který splňuje podmínku jednoduchosti a možnosti přístupu podnikatelských subjektů s minimálními nároky na současné využívání informačních technologií.
Abstrakt EN: System integration and web services are basic pillar of future development of information systems. In present time have integration of support web technologies many producers of information systems in their product. In this contribution we try described one from possible model solution for information connect and security of virtual companies with condition: easy and simple connection to portal.
Klíčová slova

Zpět

Patička