Přejít k obsahu


Machining AlSiMg0,5Mn alloy with tools with progressive thin layers

Citace:
KŘÍŽ, A., ZETEK, M., MATĚJKA, J., FORMÁNEK, J., SOSNOVÁ, M. Machining AlSiMg0,5Mn alloy with tools with progressive thin layers. In Aluminium 2007. Košice : Technická univerzita, 2007. s. 380-385.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Machining AlSiMg0,5Mn alloy with tools with progressive thin layers
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Antonín Kříž , Miroslav Zetek , Jan Matějka , Josef Formánek , Ing. Martina Koukolíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá obráběním slitiny AlSiMg0,5Mn při použití nástrojů s progresivními tenkými vrstvami. Vrstvy jsou popsány nejen z hlediska jeich chemického složení, ale i řadou dalších laboratorních analýz.
Abstrakt EN: The contribution deals with machining of AlSiMg0,5 alloy with the use of cutting tools with progressive thin layers. Layers are described not only from the view of their chemical composition, but also by many laboratory analyses.
Klíčová slova

Zpět

Patička