Přejít k obsahu


Oxygen Profiling in Zirconium After Oxidation

Citace:
MEDLÍN, R., VRTÍLKOVÁ, V. Oxygen Profiling in Zirconium After Oxidation. In Proceedings of the 12th international conference on Applied physics of condensed matter. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 129-132. ISBN: 80-227-2424-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Oxygen Profiling in Zirconium After Oxidation
Rok vydání: 2006
Místo konání: Malá Lučivná
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Rostislav Medlín , Věra Vrtílková
Abstrakt CZ: Je velmi užitečné srovnat výsledky modelování s měřenými daty, s obrázky struktury z odražených elektronů v elektronovém mikroskopu a propojit tyto informace s dalšími. Téměř čisté Zr je používáno jako obalový materiál palivova reaktorů VVER. Velmi důležité jsou informace o mechanických vlastnostech i o korozních a oxidačních procesech. Zr má dvě fáze, závislé na teplotě a obsahu dalších prvků. Oxidace závisí na času, teplotě, struktuře fází a na hranicích mezi nimi. Článek popisuje a porovnává průběhy množství obsaženého kyslíku po oxidačním procesu.
Abstrakt EN: It is very useful to compare results of theoretical modeling with measured data and with structural picture created by backscattered electrons from electron microscope and link this data to other information. Almost pure zirconium is used as a cladding material of fuel elements in VVER reactors. Very important is information about mechanical quality and also about corrosive and oxidation processes. Pure zirconium has two different phases, which depend on temperature and amount of other elements. Its oxidation depends on time, temperature, structure phases of zirconium and on boundaries between them. The purpose of this article is to describe a course of amount of oxygen after oxidation processes.
Klíčová slova

Zpět

Patička