Přejít k obsahu


Propagace kyslíku z povrchové oxidace v návaznosti na mechanické vlastnosti materiálů

Citace:
MEDLÍN, R., ZUBKO, P., BLÁHOVÁ, O. Propagace kyslíku z povrchové oxidace v návaznosti na mechanické vlastnosti materiálů. In Lokální mechanické vlastnosti 2006. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 111-115. ISBN: 80-7043-512-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Oxygen penetration from surface oxidation in relations with micro-mechanical purposes of materials
Rok vydání: 2006
Místo konání: Nečtiny
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Rostislav Medlín , Pavol Zubko , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek ukazuje naměřený průběh obsahu kyslíku v povrchově oxidovaných zirkoniových slitinách a jejich návaznost na mechanické vlastnosti. Obsah kyslíku byl měřen pomocí elektronového mikroskopu FEI Quanta 200 s mikrosondou EDAX a mechanické vlastnosti pomocí nanoindentoru Nanoindenter XP. Jsou porovnávány vlastnosti čtyř zirkoniových slitin, které byly navíc vystaveny rozdílným tepelným historiím. Hlavním účelem je zmapování chování těchto slitin s vrstvou nízkoteplotního dlouhodobě vznikajícího povrchového oxidu v době po rychlém vysokoteplotním oxidačním procesu.
Abstrakt EN: This issue deals with oxide propagation from surface oxidation into zirconium alloys and comparison of the propagation with mechanical properties - nanoindentation. Oxide volume was measured by electron microscope FEI Quanta 200 with microprobe from EDAX and nanoindentation was measured by Nanoindenter XP. There are four zirconium alloys and each has different thermal history. Main purpose is surveying behavior of these alloys with long time, low temperature rising surface oxide layer in time after intensive high temperature heating and oxidation.
Klíčová slova

Zpět

Patička