Přejít k obsahu


Vliv parametrů HVOF procesu na prvkové složení a vlastnosti žárově stříkaného povlaku WC-Co

Citace:
MEDLÍN, R., ZAHÁLKA, F., KAŠPAROVÁ, M. Vliv parametrů HVOF procesu na prvkové složení a vlastnosti žárově stříkaného povlaku WC-Co. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: Digital graphic, 2007. s. 85-88. ISBN: 978-80-969310-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of HVOF Process Parameters on Elements Composition and Properties of WC-CO Thermal Spray Coatings
Rok vydání: 2007
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Rostislav Medlín , František Zahálka , Michaela Kašparová
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá tvrdostí, mikrostrukturou a obsahem uhlíku v žárově stříkaném povlaku WC-Co v závislosti na úhlu depozice. Stříkání pod úhlem nastává například s potřebou stříkat složitě tvarované součásti, přičemž povlak poté vykazuje rozdílné mechanické vlastnosti. Tato rozdílnost může být spojena s obsahem uhlíku v nastříkaném povlaku.
Abstrakt EN: This article occupy with hardness, microstructure and carbon volume of WC-Co thermal coatings dependence on angle of spraying carbon coatings onto substrate. Spraying under angle come together with requirement spraying high shaped components. When is necessary created the coatings splayed under the angle the coatings indicate different mechanical characteristics. This variance could be connected with carbon element volume in sprayed coatings.
Klíčová slova

Zpět

Patička