Přejít k obsahu


Základní strategie řízení speciálního trakčního měniče (přímý měnič) se středofrekvenčním transformátorem

Citace:
CÉDL, M., DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M., VONDRÁŠEK, F. Základní strategie řízení speciálního trakčního měniče (přímý měnič) se středofrekvenčním transformátorem. 22160-19-07 . vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 25 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The basic control strategy of special traction converter (direct converter) with middle-frequency transformer
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Marek Cédl , Pavel Drábek , Jiří Fořt , Martin Pittermann , František Vondrášek
Abstrakt CZ: Tato zpráva je studií problematiky regulačních algoritmů netradičního uspořádání trakčního vozidla splňující požadavek na redukci hmotnosti trakční výzbroje. Hlavní pozornost je věnována trakční topologii se vstupním vysokonapěťovým měničem maticového typu, středofrekvenčním transformátorem a výstupním nepřímým frekvenčním měničem (1f napěťový pulzní usměrňovač + 3f napěťový střídač). Ve zprávě je uveden popis, rozbor funkce a principy spínání maticového měniče.
Abstrakt EN: This report is a study of regulation algorithms problems with unusual traction topology satisfies the requirements of weight reduction of traction equipment. The main attention has been given to the special traction drive topology for AC power systems: input high voltage trolley converter (single phase matrix converter) – middle frequency transformer – output indirect frequency converter (1f voltage-source active rectifier + 3f voltage-source inverter). The report contains description, function analysis and principals of matrix converter switching.
Klíčová slova

Zpět

Patička