Přejít k obsahu


Demokratizace Evropy - jednotný étos a jeho hranice

Citace:
STRNADOVÁ, L. Demokratizace Evropy - jednotný étos a jeho hranice. In Evropa - kultura - identita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 104-123. ISBN: 978-80-7380-064-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Europe - Culture - Identity: Cultural Background of European Integration
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá možností vytvoření společného evropského étosu a jeho hranicemi. Zaměřuje se na diskuzi mezi etickým universalismem a partikularismem, upozorňuje na současnou, již existující evropskou kulturní různorodost Evropy a na nedostatečnost klasického univerzalismu i hodnotového partikularismu vzhledem k zajišťování evropské integrace. Zabývá se možností postulování řešení ve smyslu tzv. měkkého universalismu.
Abstrakt EN: The chapter deals with the possibility of creating a shared Europea nethos and with its limits. Its main focus is the discussion between ethical universalism and particularism, with an emphasis on contemporary, actually existing European cultural diversity and inadequacy of both classical universalism and value particularism with regard to further European integration. It deals with the possibility of a solution rooted in so-called soft universalism.
Klíčová slova

Zpět

Patička