Přejít k obsahu


E-learningová podpora studijního oboru Průmyslové inženýrství a management

Citace:
EDL, M., VOTAVA, V. E-learningová podpora studijního oboru Průmyslové inženýrství a management. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 221-225. ISBN: 978-80-7041-573-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: E-learning support of "The Industrial Engineering and Management" study program
Rok vydání: 2007
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Milan Edl , Václav Votava
Abstrakt CZ: Katedra průmyslového inženýrství a managementu používá e-learningovou podporu jak pro studenty prezenčního studia, tak pro studenty studia kombinovaného. Dále je realizována výuka předmětů pro studenty Západočeské univerzity v Plzni, ale také pro studenty jiných českých i zahraničních univerzit.
Abstrakt EN: The Department of Industrial Engineering and Management uses e-learning support both students present form of study and students combined form of study. Further teaching of courses is realized both for students of University of West Bohemia in Pilsen and for students foreign universities.
Klíčová slova

Zpět

Patička