Přejít k obsahu


Influence of heat exposition on the transition behaviour of the steel 21MnTiB

Citace:
CHOTĚBORSKÝ, R., MÜLLER, M., MEDLÍN, R., HRABĚ, P., HERÁK, D. Influence of heat exposition on the transition behaviour of the steel 21MnTiB. Research in Agricultural Engineering, 2006, roč. 52, č. 4, s. 156-162. ISSN: 1212-9151
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of heat exposition on the transition behaviour of the steel 21MnTiB
Rok vydání: 2006
Autoři: Rostislav Chotěborský , M. Müller , Rostislav Medlín , Petr Hrabě , David Herák
Abstrakt CZ: Konstrukční materiály vlivem provozních podmínek mění svoje vlastnosti. V konstrukci jsou za nejdůležitější vlastnosti považovány materiálové vlastnosti a charakteristiky. Jednou z vlastností je i houževnatost materiálu použitého na konstrukci. Houževnatost konstrukčního materiálu, jako je ocel, je výrazně závislá na teplotě. Tato závislost, tranzitní chování, se může měnit v závislosti na degradačních procesech probíhajících v materiálu. V článku se věnujeme problematice změny tranzitního chování oceli 21MnTiB v závislosti na druhu tepelného zpracování a vlivu tepelné expozice na tuto ocel.
Abstrakt EN: Owing to operations the construction materials change their properties. The material properties and characteristics are considered as the most important. One of properties is the toughness of the used material. Toughness of steel as one of construction materials is expressively temperature–dependent. This dependence – transition behaviour, can vary in dependence of degradation processes which proceed in the material. This paper concerns the problem of the transition behaviour changes of the steel 21MnTiB in dependence on the heat treatment and heat exposition.
Klíčová slova

Zpět

Patička