Přejít k obsahu


Nové paradigma měření a řízení výkonnosti průmyslových podniků

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Nové paradigma měření a řízení výkonnosti průmyslových podniků. In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické, 2007. s. 8-12. ISBN: 978-80-01-03787-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New paradigm of industrial companies performance measurement and management
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické
Autoři: Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová
Abstrakt CZ: V současném dynamickém a proměnlivém tržním prostředí nelze zvyšovat výkonnost průmyslových podniků bez systematického měření a řízení výkonnosti. Řízení výkonnosti podniku je podmínkou zajištění konkurenceschopnosti podniku. Udržitelný rozvoj průmyslových podniků je založen na vyváženém užívání všech zdrojů a dodržování zásady udržitelné spotřeby a výroby a její transformace jako vrcholného principu při tvrobě, rozvoji a zavádění systému řízení a měření výkonnosti průmyslového podniku.
Abstrakt EN: In today's dynamic and changeable competitive environment is not possible to increase performance without systematic performance measurement and management. The key to successful performance improvement is to design and implement such performance measurement and management system that can be used in conformity with the business strategy. New challenge for such systems is an imlementation of environmental accounting principles with a view to sustainable development asks for an integrated reflction of monetary, social, ecological and technical aspects.
Klíčová slova

Zpět

Patička