Přejít k obsahu


Návrh metodiky hodnocení výkonnosti výrobního podniku

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Návrh metodiky hodnocení výkonnosti výrobního podniku. 490/2006/G5. vyd. ZČU-FST-KPV : ZČU-FST-KPV, 2007. 64 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Proposal methodics performance evaluation of manufacturing enterprise
Rok vydání: 2007
Místo konání: ZČU-FST-KPV
Název zdroje: ZČU-FST-KPV
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Cílem řešení projektu bylo navržení systému přístupu hodnocení výkonnosti výrobního podniku s ohledem na finanční a nefinanční metody hodnocení výkonnosti. Projekt byl zaměřen na rozšíření teorie metodiky měření výkonnosti průmyslového podniku. Hlavním cílem projektu byla integrace odlišných pohledů na výkonnost jako je pohled finančního manažera, výrobního manažera a pohled vlastníků podniku.
Abstrakt EN: Aim solving project was proposition performance evaluation system of manufacturing enterprise with reference to financial and no financial performance evaluation methods. Project was focosed on enlargement methodics theory performaance measurement in industrial company. Main aim project was integration different performance views as are lok of financial manager, production manager and proprietors company look.
Klíčová slova

Zpět

Patička