Přejít k obsahu


Využití instrumentovaných zkoušek tvrdosti při hodnocení mechanických vlastností ocelí

Citace:
NETRVALOVÁ, M., KRÁTKÝ, P., MENTL, V., CHOCHOLOUŠEK, M. Využití instrumentovaných zkoušek tvrdosti při hodnocení mechanických vlastností ocelí . In Applied mechanics 2007. Ostrava: VŠB - Technical University, 2007. s. 173-174. ISBN: 978-80-248-1389-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanical Properties determination by means of Instrumented hardness test of Steel
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technical University
Autoři: Marie Netrvalová , Petr Krátký , Václav Mentl , Michal Chocholoušek
Abstrakt CZ: Přehled výsledků instrumentované zkoušky tvrdosti u čtyř různých ocelí provedené Brinellovou metodou s řízeným posuvem. Vztahy působící síly a výsledné hloubky vniku jsou měřeny během zkoušky na zkušebním stroji ZWICK a k příslušným ocelím byly pro stanovení korelací provedeny zkoušky tahem dle EN 10002-1.
Abstrakt EN: Summary of the instrumented hardness test results of four different steels performed by the position controlled Brinell ball indentation test.The relationships of acting force and resulting indentation depth were measured during the tests at ZWICK testing machine and the standardized tensile to rupture tests according to EN 10002-1 were also carried out for the respective steels for the purposes of correlation.
Klíčová slova

Zpět

Patička