Přejít k obsahu


On Digital Image Representation by the Delaunay Triangulation

Citace:
KOHOUT, J. On Digital Image Representation by the Delaunay Triangulation . Lecture Notes in Computer Science, 2007, roč. 12, s. 826-840. ISSN: 0302-9743
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Digital Image Representation by the Delaunay Triangulation
Rok vydání: 2007
Autoři: Josef Kohout
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá převodem rastrové reprezentace šedotónového obrazu na reprezentaci Delaunaovou triangulací. V článku jsou popsány možnosti filtrace obrazu, metody pro ohodnocení významnosti pixelů a metody komprese triangulace.
Abstrakt EN: The paper deals with a transformation of raster representation of grey-scale images into a representation by the Delaunay triangulation. Image filtering techniques, the evaluation of significance of pixels and compression are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička