Přejít k obsahu


Adhesive behaviour of DLC coatings prepared by magnetron sputtering

Citace:
SOSNOVÁ, M., BLÁHOVÁ, O., SKÁLOVÁ, J., BOHÁČ, P. Adhesive behaviour of DLC coatings prepared by magnetron sputtering. In Vrstvy a povklaky 2004. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2004. s. 73-78. ISBN: 80-968337-8-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Adhesive behaviour of DLC coatings prepared by magnetron sputtering
Rok vydání: 2004
Místo konání: Dubnica nad Váhom
Název zdroje: ZTS - MATEC
Autoři: Ing. Martina Koukolíková Ph.D. , Olga Bláhová , Jana Skálová , P. Boháč
Abstrakt CZ: Příspěvek za zabývá hodnocením adheze tenkých vrstev DLC. Tyto vrstvy díky jejich unikátním vlastnostem jako je výborná tepelná vodivost, el. odpor, extrémně vysoká tvrdost a chemická inertnost, mají velké aplikační možnosti v průmyslu. Pro hodnocení adheze povlak-substrát byl použit scratch test. DLC vrstvy byly naneseny pomocí magnetronového naprašování na ocelové substráty
Abstrakt EN: The contribution deals with the evaluation of the adhesive behaviour of DLC coatings. Scratch test is being used to evaluate the adhesion of the coating-substrate interface. DLC coatings, prepared by magnetron sputtering, were deposited on steel substrates. Two types od DLC coatings (a-C:Si) and (a-C:Ti) were tested.The scratches were performed under a linearly increasing load. Optical microscopy, acoustic emission and frictional force have been used to determine the critical load. Optical microscopy, acoustic emission and frictional force habe been used to determine the critical load (Lc).
Klíčová slova

Zpět

Patička