Přejít k obsahu


Komunitarismus

Citace:
STRNADOVÁ, L. Komunitarismus. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 15-41. ISBN: 978-80-7380-080-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Communitarianism
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Kapitola je stručným představením etických kořenů jednoho z nejvýraznějších soudobých proudů v politickém myšlení - komunitarismu. Uvádí komunitaristické teorie na pozadí diskuze mezi deontologickou etikou a etikou ctnosti a konceptu pospolitosti. Kriticky analyzuje dva základní směry komunitarismu - politický (lidový) a filozofický komunitarismus.
Abstrakt EN: The chapter briefly introduces ethical roots of one of the prominent branches of contemporary political thought - communitarianism. Communitariam theory is discussed against the backdrop of debate between deontological and virtue ethics, and the notion of community. Two basic strands of communitarianism - political (popular) and philsophical - are critically analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička