Přejít k obsahu


Feminismus na cestě k post-feminismu

Citace:
STRNADOVÁ, L. Feminismus na cestě k post-feminismu. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 109-127. ISBN: 978-80-7380-080-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Political Philosophy: Current Issues
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Současný feminismus je výsledkem dlouhodobého vývoje feministických myšlenek i ženského hnutí. Jeho soudobá podoba se dostává do ambivalentního vztahu k postmodernímu politickému myšlení. Kapitola uvádí základní vývojové tendence feminismu, humanistický feminismus, radikální refminismus 70. let, feminismus diference a etiku péče. Dochází tak až ke složité soudobé diskuzi mezi poststrukturalistickým feminismem dekonstrukce a jeho kritičkami.
Abstrakt EN: Comtemporary feminism is a culmination of a long-term development of woman movement and feminist thought. It current conceptions are ambiguous with regard to postmodern political thought. The chapter introduces key development tendencies in feminism, humanistic feminism, radical feminism of the 1970s, difference feminism and ethics of care. It proceeds to current debate between post-structural feminism of deconstruction and its critics.
Klíčová slova

Zpět

Patička