Přejít k obsahu


Odvození matice tuhosti pro potrubí s uvažováním velkých posuvů

Citace:
KÁŇA, J. Odvození matice tuhosti pro potrubí s uvažováním velkých posuvů. In Výpočtová mechanika 2004 = Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 187-190. ISBN: 80-7043-314-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Derivation of stiffness matrix for tube element with respect to large displacements
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Josef Káňa
Abstrakt CZ: Odvození matice tuhosti potrubního prvku při uvažování velkých posuvů.
Abstrakt EN: Considering large displacements stiffness matrix for tube element is derived.
Klíčová slova

Zpět

Patička