Přejít k obsahu


Románový svět Anatolije Kima

Citace:
SOVÁKOVÁ, J. Románový svět Anatolije Kima. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2008, 173 s. ISBN: 978-80-7043-660-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The World of Anatoly Kim´s Novel
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Sováková
Abstrakt CZ: Monografie je věnována tvorbě rusko-korejského prozaika, jednoho z nejoriginálnějších představitelů ruské prózy konce XX. století – A. Kimovi. Hlavním těžištěm práce je interpretace románu Veverka, Otec-Les a Jonášův ostrov. Tato díla se vyznačují ideovou eklektičností a polysémantičností, složitá symbolika odkazuje k možnostem inspirace z různých zdrojů, což vytváří v textu skrytou, ezoterickou vrstvu. Nosným principem analýzy je proto zkoumání zašifrovaných významů a souvislostí v Kimově romanistice, neboť jejich ozřejmění může významnou měrou přispět k pochopení hlubšího smyslu skrytého v těchto formálně i myšlenkově komplikovaných prózách.
Abstrakt EN: The monograph is about the work of a Russian-Korean prose-writer, one of the most original representatives of Russian prose at the end of the 20th century. The main focus of the monograph is an interpretation of his novels Squirrel, Father-Forest and Jonah‘s Island. Typical features of these novels are ideological eclecticism and polysemanticism. Complex symbolism refers to possible inspiration from various sources, which creates an esoteric layer hidden in the text. The major principle of analysis is research of coded meanings and relationships in Kim’s works, as their elucidation can significantly contribute to understanding of a deeper meaning hidden in these complex novels in terms of both form and ideas.
Klíčová slova

Zpět

Patička