Přejít k obsahu


Řízení a měření výkonnosti v oblasti personálního controllingu

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., SRCHOVÁ, M. Řízení a měření výkonnosti v oblasti personálního controllingu. Kvalita Inovácia Prosperita, 2007, roč. 11, č. 2, s. 29-41. ISSN: 1335-1745
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The management and the performance measurement in the part of the personal controlling
Rok vydání: 2007
Autoři: Lilia Dvořáková , Marcela Srchová
Abstrakt CZ: Současné turbulentní tržní prostředí stimuluje podniky k inovacím s cílem dosáhnout udržitelné konkurenční výhody. V rámci nehmotných aktiv se tak do popředí dostává lidský faktor jako jeden z rozhodujících činitelů ovlivňujících výkonnost podniku. Důležitost lidského faktoru při vytváření trvalé konkurenční výhody je nepopiratelná, ovšem při hodnocení výkonnosti podniku je převážně vycházeno pouze ze zjištěných hospodářských výsledků. Nedostatečně je analyzována a řešena problematika účinného využití lidského potenciálu, měření a řízení výkonnosti v oblasti personálního controllingu.
Abstrakt EN: Controlling is the philosophy of systematic management in accordance with the company´s aims. Controlling is focused on the future, on ensuring the long-term existence of the company and achieving its aims. There are different kinds of controlling depending on the area of management: production controlling, financial controlling, marketing controlling and personnel controlling. The tasks of personnel controlling include: defining short and long-term aims of the company, monitoring and evaluating these aims, contributing to higher effectiveness of personnel management. There are five basic tools of personnel controlling: personnel statistics, indicators and standards, audit of personnel management and asking company employees questions.
Klíčová slova

Zpět

Patička