Přejít k obsahu


Virtuální simulace s využitím biomechanických modelů člověka jako podpora soudního znalectví

Citace:
HYNČÍK, L., KOCKOVÁ, H., KOVANDA, J., KREJČÍ, P. Virtuální simulace s využitím biomechanických modelů člověka jako podpora soudního znalectví. In XVII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3563-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual simulation using human body models for forensic purposes
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Autoři: Luděk Hynčík , Hana Kocková , Jan Kovanda , Petr Krejčí
Abstrakt CZ: Častou dopravní nehodou je střet chodce s dopravním prostředkem a to nejen na silnici, ale i na kolejích. Příspěvek popisuje možné využití biomechanických modelů zahrnujících např. svalové předpětí jako prostředek pro analýzu reálných dopravních nehod s ohledem na popis poranění.
Abstrakt EN: Pedestrian impact is an often traffic accident not only on roads but also on rails. The article describes possible use of biomechanical human body models including e.g. muscle pre-stress as a tool for real traffic accidents' analysis taking into account injury description.
Klíčová slova

Zpět

Patička