Přejít k obsahu


Otevřený katastr - svobodné internetové řešení pro prohlížení dat výměnného formátu katastru nemovitostí

Citace:
JEDLIČKA, K., JEŽEK, J., PETRÁK, J. Otevřený katastr - svobodné internetové řešení pro prohlížení dat výměnného formátu katastru nemovitostí. In Geoinformatics FCE CTU. Praha: ČVUT, 2007. s. 111-117.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Open cadastre - Viewer of czech cadastral data, the open source internet solution
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Karel Jedlička , Jan Ježek , Jiří Petrák
Abstrakt CZ: Otevřený katastr je projekt s cílem vytvoření svobodného rozhraní pro přístup k datům katastru nemovitostí. Jeho realizace spočívá v tvorbě několika nástrojů, které jsou šířeny pod licencí GNU/GPL. První sada nástrojů umožňuje importovat data z Výměnného formátu katastru nemovitostí ČR (VF ISKN)do prostorové databáze PostGIS. Další nástroje slouží pro publikaci dat katastru nemovitostí v prostředí internetu pomocí UMN MapServeru. Pro další popdoru vývoje nástrojů je připravováno nasazení nástroje Subversion.
Abstrakt EN: Open cadastre is a project focused on development of free interface for cadastral data in Czech Republic. The realization constist of tools for import of the data in a PostGIS database, next tools are about publishing both spatial and related attribute data using UMN MapServer. The project is developed in Subversion.
Klíčová slova

Zpět

Patička