Přejít k obsahu


Koncept digitální fabriky

Citace:
EDL, M. Koncept digitální fabriky. Liberec, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital manufacturing concept
Rok vydání: 2007
Místo konání: Liberec
Autoři: Milan Edl
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje nové softwarové nástroje a metody užité pro zkrácení průběžné doby výroby a snižování nákladů přípravy výroby. Využití a vývoj těchto metod je jedno z hlavních témat výzkumu na Katedře průmyslového inženýrství a managementu.
Abstrakt EN: This contribution describes new software tools and methods for shorting of production lead time and cost decreasing of preparation production. Using and development of those methods are one from main topics on Department of Industrial Engineering and Management.
Klíčová slova

Zpět

Patička